Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Khu Công Nghiệp Bá Thiện II - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc 3,088,300 m2
Khu công nghiệp Vĩnh Thịnh - Vĩnh Phúc
Khu công nghiệp Bình Xuyên II - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc 1,800,000 m2
Khu công nghiệp Thăng Long - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc 2,130,000 m2
Khu công nghiệp Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc 2,870,000 m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789