Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Khu công nghiệp Cầu Cựu - Hải Phòng
Thỏa thuận
Khu công nghiệp Cầu Nghìn - Thái Bình
Quỳnh Phụ - Thái Bình 2,142,200 m2
65 USD/m2
Khu Công Nghiệp Nhơn Hội A - Bình Định
Bình Định 6,300,000 m2
20 USD/m2
Khu công nghiệp DEEP C - Hải Phòng I
Đình Vũ - Hải Phòng 17,060,000 m2
99 USD/m2
Khu Công Nghiệp Bá Thiện II - Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc 3,088,300 m2
100 USD/m2
Khu công nghiệp Bạch Đằng - Quảng Ninh
Quảng Yên - Quảng Ninh 1,764,500 m2
65 USD/m2
Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu - Quảng Bình
Quảng Bình 2,208,200 m2
65 USD/m2
Khu công nghiệp Đông Quế Sơn - Quảng Nam
Quảng Nam 2,113,000 m2
30 USD/m2
Khu công nghiệp Thuận Yên - Quảng Nam
Quảng Nam 2,300,000 m2
30 USD/m2
Khu công nghiệp Hoàng Mai - Nghệ An
Nghệ An 2,900,000 m2
30 USD/m2
Khu công nghiệp Hòa Cầm - Đà Nẵng
Đà Nẵng 1,498,400 m2
40 USD/m2
Khu công nghiệp Liên Chiểu - Đà Nẵng
Đà Nẵng 2,893,500 m2
90 USD/m2
Khu công nghiệp Tịnh Phong - Quảng Ngãi
Quảng Ngãi 1,417,200 m2
65 USD/m2
Khu công nghiệp Cam Liên - Quảng Bình
Quảng Bình 181,216 m2
65 USD/m2
Khu công nghiệp cảng biển Hòn La - Quảng Bình
Quảng Bình 975,800 m2
65 USD/m2
Khu công nghiệp Gia Lách - Hà Tĩnh
Hà Tĩnh 3,500,000 m2
60 USD/m2
Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá - Quảng Trị
Quảng Trị 3,390,000 m2
30 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789