Chào mừng bạn đến với website www.sanbdscongnghiep.vn

  • Chọn ngôn ngữ :
  • Hotline

    0913.040.789
  • Email

    congtytoplandhp@gmail.com
Cụm công nghiệp Hà Thịnh - Bắc Giang
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Thanh Vân - Bắc Giang
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Việt Nhật - Bắc Giang
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Hương Sơn - Bắc Giang
Bắc Giang 653,000 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Non Sáo - Bắc Giang
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Đại Lâm – Bắc Giang
Bắc Giang 500,000 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Tăng Tiến - Bắc Giang
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Việt Tiến - Bắc Giang
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Tiên Hưng - Bắc Giang
Lục Nam - Bắc Giang 316,000 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Vũ Xá - Bắc Giang
Lục Nam - Bắc Giang 750,000 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Đồi Ngô - Bắc Giang
Bắc Giang 91,000 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Yên Bằng - Nam Định
Nam Định 500,000 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp An Xá - Nam Định
Nam Định 530,000 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Cẩm Sơn - Thanh Hoá
Thanh Hóa 392,910 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp An Đức - Hải Dương
Hải Dương 750,000 m2
65 USD/m2
Cụm công nghiệp Hoàng Sơn - Thanh Hóa
Thanh Hóa 230,000 m2
65 USD/m2
  • congtytoplandhp@gmail.com
  • 0913.040.789